(I’ve Had) The Time of My Life

Now I’ve had the time of my life
No, I never felt like this before
Yes I swear, it’s the truth
And I owe it all to you
‘Cause I’ve had the time of my life
And I owe it all to you
romance
I’ve been waiting for so long
Now I’ve finally found someone
To stand by me
We saw the writing on the wall
As we felt this magical fantasy
Now with passion in our eyes
There’s no way we could disguise it secretly
So we take each other’s hand
‘Cause we seem to understand
The urgency
Just remember
You’re the one thing
I can’t get enough of
So I’ll tell you something
This could be love because
I’ve had the time of my life
No, I never felt this way before
Yes, I swear, it’s the truth
And I owe it all to you
Hey, baby
With my body and soul
I want you more than you’ll ever know
So we’ll just let it go
Don’t be afraid to lose control, no
Yes, I know what’s on your mind
When you say, “Stay with me tonight” (stay with me)
Just remember
You’re the one thing
I can’t get enough of
So I’ll tell you something
This could be love because
I’ve had the time of my life
No, I never felt this way before
Yes, I swear, it’s the truth
And I owe it all to you
‘Cause I’ve had the time of my life
And I’ve searched though every open door
‘Til I found the truth
And I owe it all to you
Now I’ve had the time of my life
No, I never felt this way before
Yes, I swear, it’s the truth
And I owe it all to you
I’ve had the time of my life
No, I never felt this way before
Yes, I swear, it’s the truth
And I owe it all to you
.
‘Cause I’ve had the time of my life (the time of my life)
And I’ve searched though every open door
‘Til I found the truth
And I owe it all to yo

Duet Song Melody “Beauty Beauty”

The song “Who is beautiful, beautiful” loved by Armenians is one of the beautiful works that we always listen to with pleasure and great love. Over the years, this song based on Levon Mirijanyan’s words has been developed by various Armenian artists and presented in a unique way (recently the song was also presented in reggae style), but now it is also performed in Armenian by members of the famous American band Pink Martini.

==========================================================================

Mihran Kalaydjian and Emma Singing Beauty, beauty ( Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)

 

 

Lyrics for Beauty, beauty ( Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)

Beauty, beauty, whenever I
Meet you again on my way
I burn the nonflammable memories of mine once again
My sleep and rest are lost again

Beauty, beauty, why did you come closer
Why did you know the secret of my heart
I loved you with an innocent love,
But you, unfair girl, why did you leave me?

Ah, if I see you one day
Sad and careless
I’ll be your friend and will share your pain
Won’t leave my love.

======================================

Lyrics translated in Armenian

Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)
Ով սիրուն, սիրուն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են հուշերս անմար,
Նորից կորչում են և՜ քուն, և՜ դադար:

Ով սիրուն, սիրուն, ինչո՞ւ մոտեցար,
Սրտիս գաղտնիքը ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես քեզ սիրեցի,
Բայց դու, անիրավ, ինչո՞ւ լքեցիր:

Ա՜խ, եթե տեսնեմ օրերից մի օր.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարոտ յարին