Mihran Kalaydjian Playing I wish I could hide her and not let anyone talk to her

 

I said I love you and that’s forever
And this I promise from the heart
I could not love you any better
I love you just the way you are.”

LYRICS:

I wish I could hide her and not let anyone talk to her

Ill let her drink my tears, and present her my heart with my hands

And take from my life and give it to her

I wish she knew how much I love her, and how much her love is causing me pain

Oh heart go bring me her heart, i’m going to melt if I stay thinking of her

And ill take from my life and give it to her

I wish she knew how much I pray so that I can just catch a glimpse of her

This problem needs a solution, I need to go talk to her

And Ill take from my life and give it to her

I love you and I miss you – Melody

How plans change in the blink of an eye.  Forever doesn’t quite mean as much when your forever is taken from you.  Memories haunt your dreams and places spark memories. 

There is nowhere to hide from the pain.  The hurt eventually fades but the heartache will linger forever.  Life moves on and loves come again but your forever was changed, and that can never be taken back.

Mihran Kalaydjian Playing I love you and I miss you

Thank you for watching the video do not forget to Like , Comment , Share and Subscribe to My Channel.

Music Arrangements: Edward Khoury & Elias Rishmawi Lyrics: Earnest Lawrence Record Labels: Paramount Studios

Like & Visit My Musical Facebook Page: https://www.facebook.com/MihranKalayd…

Please Follow me on my Twitter Piano Page: https://twitter.com/MihranPiano

=====================================

I miss you

I miss your arms around my shoulders

As we danced there, until all the lights came on

Then you looked, me in the eyes, and said you loved me

Now I can’t hear you, say you love me, anymore

 

Yeah I miss you

I miss your head upon my pillow

And those late nights, that we lay talking until dawn

I can’t help, but dream about, our time together

Just to wake up, once again, and find you’re gone

I miss your eyes

I miss your smile

I miss the way you brought me comfort

As you wiped teardrops from my eyes

Life’s not the same, at all, since you were taken, from me

And I thank God, that you’re not here, to see me cry

 

I miss you

I miss the way you said I love you

I miss your warmth, as I came walking through the door

Our hopes, our plans, our dreams, they all left with you

And our forever’s, not forever, anymore

I miss your eyes

I miss you smile

I miss the way you brought me comfort

As you wiped teardrops from my eyes

Life’s not the same, at all, since you were taken from me

And I thank God, that you’re not here, to see me cry

 

Life’s not the same, at all, since you were taken, from me

And I thank God, that you’re not here, to see me cry

=============================================

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

HOME MY NATIVE

HOME MY NATIVE – Arabo Ispiryan -ՏՈՒՆ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻ — Արաբո Իսպիրյան

This is simply a very touching, emotional Armenian Song called ” Home My Native” – I miss my home and homeland…

 

 

HOME MY NATIVE –

Produced by: Mona Roberts Production
Director: Vahe Harutyunyan
Music & Lyrics: Arman Antonyan
Arrangement & Recording: Garik Araqelyan
Choreogrophy: Gohar Grigoryan
Admin: Levon Asryan
D.O.P. Hrach Manucharyan

I miss my native home
You are a stronghold of powerful fathers I
You chapel You are our dearly
mothers home
I pray God bless.

You chapel You are our dearly
mothers home
I pray God bless.

Strangeness of my life.
Armenian spirit I live fearless
I will embrace you and me
myself, kparvem
I’m afraid I do not take karots.

I will embrace you and me
myself, kparvem
I’m afraid I do not take karots.

You have taken away, robbed, arrested
are
Your monasteries destroyed my home
native,
Khachkarerd tears klvanam,
I beg you to call, let me
I will go back home.

Khachkarerd tears klvanam,
I beg you to call, let me
I will go back home.

You dartsel a foreign prisoner,
Vordined captured alien,
Warm your heart on ice
formed, frozen
Autumn became spring.

Your warm heart of sarutsner
formed, frozen
Autumn became spring.

You have taken away, robbed, opponents ambush
are
Your monasteries destroyed my home
native,
Khachkarerd tears klvanam,
Call Oh, let me
I will go back home.

Khachkarert tears klvanam,
Call Oh, let me
I will go back home.

I beg you to call, let me
I will go back home …

================================

Կարոտում եմ տուն իմ հայրենի
Դու ամրոցն ես հզոր հայրերի
Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք

Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք
Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

Օտարություն իմ կյանքից անկախ
Հայի ոգով ապրում եմ անվախ
Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

Քեզ խլել են, թալանել են, կալանել են
Քո վանքերը, ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ։

Դու դարծել ես օտարի գերի,
Որդինեդ գերի օտարին,
Քո տաք սրտում սառույցներ են գոյացել, քարացել
Գարուններդ աշուն են դարձել:

Քո տաք սրտում սառուցներ են գոյացել, քարացել
Գարուններդ աշուն են դարձել։

Քեզ խլել են, թալանել են, դարանել են
Քո վանքերը ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Խաչքարերտ արցունքներով կլվանամ,
Աղաչում եմ կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ։

Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ…

Could I Have This Kiss Forever

 Could I Have This Kiss Forever  

Over and over I look in your eyes
You are all I desire
You have captured me
I want to hold you
I want to be close to you
I never want to let go
I wish that this night would never end
I need to know

Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could i have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I could I have this kiss forever
Could I could I have this kiss forever, forever

Over and over I’ve dreamed of this night
Now you’re here by my side
You are next to me
I want to hold you and touch you and taste you
And make you want no one but me
I wish that this kiss could never end
Oh baby please

Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
could I hole you for all time
Could I could I have this kiss forever
Could I could I have this kiss forever, forever

I don’t want any night to go by
Without you by my side
I just want all my days
Spend being next to you
Lived for just loving you
And baby, oh by the way

Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I could I have this kiss forever
Could I could I have this kiss forever, forever

Mihran Kalaydjian Playing Beauty Beauty – OV SIRUN SIRUN

Mihran Kalaydjian Playing Beauty Beauty – OV SIRUN SIRUN

https://www.youtube.com/watch?v=D_b1RjMEEX8

Mihran Kalaydjian Playing Beauty Beauty – OV SIRUN SIRUN

Lyrics by Levon Mirijanyan
Arranged by: Erik Sahakyan
Produced & Mixed by: Nick Egibyan
Directing by: K.S.

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

Lyrics:

S Sirun Sirun … (About Beauty Beauty)
Inchu Motetsar? (Why You Came?)
Srtis Gahnike (the secret of my heart with very)
Inchu Imatsar? (Why did you know?)
Mi Anmeh sires, (innocent love)
EU Kez Syrets … (I love you)
Bayts Du Anirav Davachanetsir … (But You Ruthlessly devotees)

Oh ETE closely Orerits Mi Hur (Oh if one day I’ll see)
Du Manes Galis Thur have Molor … (you walk a lonely and sad)
Enker To Darna, (Ride others)
EU Co Vshterin … (I Thy suffering)
Menaka What Tokhni (Not leaving one)
They Sirats Yarin !!! (My favorite)

Oh, my beauty,
Why you came over?
My heart
She took away Why you?
You have no equal,
Oh, how good you are!
Rushed after
Thee soul …

Life a burden,
Fleeting passion,
But Loses Time
Power over love!
And as long as I breathe
And runs in the veins of blood,
Only Thee I live:
You Are My Love !!!

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2015 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

Mihran Kalaydjian Playing One Akriti (Image)

Mihran Kalaydjian Playing One Akriti (Image)

Mihran Kalaydjian And His Element Band Playing One Akriti (Image)

Song: One Akriti (Image)
Label: Alligator Records
Executive Producer: Elias Khoury
Director: Bedros ZADORIAN
Location: Del Mar, CA

http://www.mihrankalaydjianpiano.com/
https://www.facebook.com/MihranKalayd

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

Lyrics:

There are a thousand dreams
In this world to be turned into reality
There are a thousand souls
In this world seeking the way to spirituality

There are a thousand doors
In this world unlocking the most promising creations
There are a thousand roads
In this world leading to desired destinations

There are a thousand hearts
In this world beating for whom they admire
There are a thousand ambitions
In this world keeping ignited the inner fire

But all it takes is One
One dream to give you what you wanted
One soul who reaches the ultimate goal
One door to the future you always wanted
One road to reach the place where you belong
One heart to make you feel loved
One ambition to make you feel strong
Sometimes that one completes you as whole

Mihran Kalaydjian One Akriti (Image)
© 2015 Paramount Studios All Rights Reserved

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.